LRV

LRV

Rastavljači tipa LRV sa vertikalnim otvaranjem imaju jedno rastavno mjesto po polu i namijenjeni su za vanjsku montažu.

Ovaj tip rastavljača sastoji se od dva izolaciona potporna stuba, jednog izolacionog obrtnog stuba, kućišta, spojnog polužja, pogona i šasije. Sistem kućišta, polužja i zglobova pretvara rotaciono kretanje u horizontalnoj ravni u rotaciono kretanje kontaktnog noža u vertikalnoj ravni.

Konktaktni nož izrađuje se od aluminijske cijevi na čijem kraju se nalazi posrebreni kontakt. Izrađuju se sa ili bez noževa za uzemljenje. U slučaju opremanja rastavljača noževima za uzemljenje ugrađuju se dva pogona, jedan za pokretanje glavnih noževa, a drugi za pokretanje noževa za uzemljenje.

Među njima je izvedena mehanička blokada što onemogućava pogrešnu manipulaciju.

Firma POWERDIS d.o.o je osnovana u decembru 2008. godine u Bihaću, zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Djelatnost firme je prevashodno inžinjering za elektro opremu i posredovanje u trgovini elektroopremom. Pored komercijalne komponente u poslovanju je najviše zastupljen inžinjering, kvalitetno davanje rješenja oko izbora opreme i nuđenje konstruktivnih rješenja u trafo stanicama, kao i kompletna rješenja iz oblasti fotonaponskih solarnih sistema.

Translate »