PRV

PRV

Rastavljači tipa PRV sa pantogafskim kontaktima imaju jedno rastavno mjesto po polu.

Namijenjeni su za vanjsku montažu u slučaju kada sistemi sabirnica koje rastavljač povezuje ne leže u istoj ravni. Prilikom manipulacije, pokretni kontakt se kreće vertikalno i najkraćim putem dolazi do nepokretnog kontakta. Sastavni dijelovi rastavljače su potporni izolator, obrtni izolator, kontaktni sistem, kućište i pogon.

Rastavljač se montira na betonski ili čelični nosač. Betonski nosač je potrebno izraditi prema nacrtu za montažu pojedinog rastavljača, a moguća je isporuka rastavljača i sa čeličnim nosačem. Uobičajeno je korištenje porcelanskih izolatora klase C6 čija puzna staza je 20 mm/kV. Prema želji kupca se koriste i izolatori sa većom puznom stazom i/ili čvrstoćom. Kućište rastavljača se montira na potporni izolator i ima zadatak da obrtno kretanje izolatora za prenos momenta pretvori u vertikalno kretanje škarskih kontakata.

Kontakti u zatvorenom položaju hvataju traverzu koja kao nepokretni kontakt visi na sabirnicama. Kontaktni elementi su izvedeni od bakarne legure velike čvrstoće. Kontaktne poršine su posrebrene.

Rastavljači za više naponske nivoe (≥245kV) se isporučuju sa posebnim pogonom za svaki pol. Snaga pogonskog motornog pogona je tako izabrana da obezbjeđuje kvalitetan kontakt čak i u slučaju obleđenih kontakata rastavljača. Moguća je ugradnja uzemljivača koji ima sopstveni pogon.

Uklop uzemljivača je mehanički i električno blokiran kako ne bi došlo do uključenja uzemljivača dok je rastavljač zatvoren, odnosno zatvaranja rastavljača dok je uzemljivač zatvoren.

Pogoni se nalaze u kućištima zaštite IP54. Na zahtjev kupca je moguća i zaštita IP65. Opremljeni su zaštitom od kondenzovanja vlage. Moguća je i ručna manipulacija elektomotornog pogona.

 

Firma POWERDIS d.o.o je osnovana u decembru 2008. godine u Bihaću, zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Djelatnost firme je prevashodno inžinjering za elektro opremu i posredovanje u trgovini elektroopremom. Pored komercijalne komponente u poslovanju je najviše zastupljen inžinjering, kvalitetno davanje rješenja oko izbora opreme i nuđenje konstruktivnih rješenja u trafo stanicama, kao i kompletna rješenja iz oblasti fotonaponskih solarnih sistema.

Translate »