RFN

RFN

Prekidači-rastavljači sa osiguračima tipa RFN su analogne konstrukcije I izvode se sa ili bez pregradnih izolacionih ploča. Primarni okidači su isključivo tipa RTE, koji se mogu izuzetno nadomjestiti mehaničkim okidačem. Aparati su opremljeni sa tri visokonaponska osigurača visoke rasklopne moći, čiji pokazivači djeluju kod pregaranja osigurača, na električni ili mehanički okidač i tako izazivaju tropolno isključenje aparata.

Pogonski mehanizam sačinjava: -opruga koja naglo uključuje i isključuje aparat -mehanizam za natezanje opruge i grebenaste ploče, koji blokiraju razne manevre. Uključenje aparata uslijedi neposredno po potpunom natezanju opruge, a uređaj za spriječavanje okidanja drži ga u tom položaju -šipka za okidanje, koja uslijed djelovanja okidača oslobađa taj uređaj i tako izaziva isključenje aparata

Pogon aparata može biti:

  1. Ručni sa okretnom ručicom i prenosom okretanja prema položaju 0 1 2 3 4 5
  2. Elektromotorni tipa CMA – prema položaju 1-2-3-4-5

Firma POWERDIS d.o.o je osnovana u decembru 2008. godine u Bihaću, zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Djelatnost firme je prevashodno inžinjering za elektro opremu i posredovanje u trgovini elektroopremom. Pored komercijalne komponente u poslovanju je najviše zastupljen inžinjering, kvalitetno davanje rješenja oko izbora opreme i nuđenje konstruktivnih rješenja u trafo stanicama, kao i kompletna rješenja iz oblasti fotonaponskih solarnih sistema.

Translate »