O nama

Powerdis

INŽENJERING ZA ELEKTRO OPREMU

Firma POWERDIS d.o.o je osnovana u decembru 2008. godine u Bihaću, zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Djelatnost firme je prevashodno inžinjering za elektro opremu i posredovanje u trgovini elektroopremom. Pored komercijalne komponente u poslovanju je najviše zastupljen inžinjering, kvalitetno davanje rješenja oko izbora opreme i nuđenje konstruktivnih rješenja u trafo stanicama.

Osnivač firme je Mirsad Vreto dipl.el.inž. sa bogatim iskustvom na konstrukciji ćelija i opreme za trafo stanice, na projektovanju, dizajniranju elektro opreme, VN rastavljača te mobilnih trafo stanica.

Danas je posebno aktuelna upotreba silikonskih izolatora i davanje optimalnih riješenja oko upotrebe, a o ovom je osnivač pisao na CIGRE BiH u nekoliko zapaženih radova.

U Powerdis-u možete dobiti kvalitetne konsultantske usluge vezano za elektro opremu.

Firma Powerdis d.o.o je potpisala ugovor sa Tvornicom rastavljača MINEL iz Novog Pazara o generalnom zastupanju za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, a sa Siemensom iz Sarajeva Ugovor o partnerstvu kao distributer za Niskonaponsku sklopnu tehniku. Pored ovih firmi Powerdis je potpisao ugovor o suradnji sa firmom FALCON iz Bjeljine.

Na raspolaganju imamo veliki lager elektro opreme za brzu i kvalitetnu isporuku kao što je:

 • – Oprema za trafo stanice (rastavljači, prekidači, odvodnici prenapona, mjerni transformatori, izolatori)
 • – Distributivni transformatori
 • – Blindirane trafo stanice sa autopneumatskim sklopkama ili sa visokonaponskim blokom u SF6 gasu
 • – Stubne trafo stanice sa svim kombinacijama
 • – Elektrooprema za trafo stanice unutrašnje montaže, a posebno rastavljači, autopneumatske sklopke, mjerni transformatori, malouljni vakumski prekidači, rollark, ili kontakter vakumski ili u SF6 gasu
 • – Zamjena malouljnih prekidača vakumskim (retrofit)
 • – Zamjena porcelanskih izolatora sa silikonskim
 • – Zamjena starih sklopki sa sklopkama nove generacije
 • – Motore, frekventne pretvarače, kompenzaciju reaktivne energije
 • – Zaštitnu opremu za rad pod naponom
 • – Svu distributivnu opremu (transformator, stubovi, konzole, spojnice, kablove svih vrsta)
 • – Sitnu opremu za trafo stanice (bure brave, elektromagnetne brave, signalne sklopke, motore za malouljne prekidače i za rastavljače)

U vremenu kada obnovljivi izvori preuzimaju značajnu ulogu u elektroenergetskom sistemu, evidentan je porast investicija u solarne fotonaponske elektrane. 

Firma Powerdis nudi kompletna rješenja iz oblasti fotonaponskih solarnih sistema:

 • – Ispitivanje podobnosti lokacije objekta, potrebna ispitivanja i mjerenja
 • – Pribavljanje neophodnih dozvola za solarnu elektranu
 • – Izrada kompletne projektne dokumentacije
 • – Revizija dokumentacije
 • – Nabavka kvalitetnih i certificiranih elemenata
 • – Montaža i ugradnja kvalitetnih i certificiranih elemenata
 • – Ispitivanje i puštanje u pogon
 • – Održavanje fotonaponskih sistema

O svim vašim zahtjevima računa vode visokoobrazovani kadrovi iz POWERDIS-a.

Naš ID broj i PDV uvjerenje

Translate »