RS 24

RS 24

Rastavljači serije RS su namenjeni za otvorene prostore.

Koriste se za sekcionisanje i izolovanje pridruženih aparata u mrežama za elektrikaciju.

Ukoliko je potrebno, mogu se koristiti i za prekidanje opterećenja kada im se ugrade dodatni uređaji. Izrađeni su i ispitani prema preporukama IEC 129 i 265.

Karakteristike rastavljača su:

 • – Velika pogonska sigurnost
 • – Velika dinamička i termička čvrstoća
 • – Kompaktna konstrukcija
 • – Izbor izolacionih potpora
 • – Izbor prekidanja opterećenja
 • – Ručna ili elektromotorna komanda
 • – Blokiranje krajnjeg položaja
 • – Pogonska poluga snabdevena izolatorom  
 • – Izbor blokade sa drugom opremom
 • – Dogradnja zemljospojnika
 • – Dogradnja nosača VV osigurača
 • – Horizontalna i vertikalna montaža
 • – Metalni dijelovi
 • – Strujno provodne komponente
 •  -Izolacione potpore
 •  

Rastavljač serije RS sastoji se od tri pola sa dva izolatora po polu na zajedničkom postolju, platforme za noseći slub, osovinom za tropolnog pokretanje i pogona sa polužjem. Svi metalni delovi rastavljača i pribora za pokretanje i povezivanje izrađeni su od prolisanog čelika pocinkovanog ili od antikorozivnog materijala.

Strujno provodne komponente izrađene su od tvrdo vučenog visokoprovodnog prolisanog bakra i presvučeni sa srebrom po površini kontakata. Izolacione potpore izrađene su od tvrdog porcelana, spolja braon glaziran ili silikona. Odgovaraju propisima u pogledu mehaničkih i dielektričnih karakteristika. Za normalne atmosferske uslove izrađuju se sa pužnom stazom 20 mm/kV. Na poseban zahtjev za zagađene uslove 22 mm/kV, za vrlo zagađene 31 mm/kV prema IEC 815.

Firma POWERDIS d.o.o je osnovana u decembru 2008. godine u Bihaću, zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Djelatnost firme je prevashodno inžinjering za elektro opremu i posredovanje u trgovini elektroopremom. Pored komercijalne komponente u poslovanju je najviše zastupljen inžinjering, kvalitetno davanje rješenja oko izbora opreme i nuđenje konstruktivnih rješenja u trafo stanicama, kao i kompletna rješenja iz oblasti fotonaponskih solarnih sistema.

Translate »