VRV

VRV

Rastavljači tipa VRV sa horizontalnim otvaranjem imaju jedno rastavno mjesto po polu.

Namijenjeni su za vanjsku horizontalnu montažu u paraleli ili liniji. Kretanje kontakata prilikom manipilacije se odvija u horizontalnoj ravni.

Oba kontakta se zakreču za 90o u istu stranu. Rastavljač se sastoji od šasije, potpornih izolatora, kontaktnog sistema, pogonskog polužja i pogona.

Šasija rastavljača je robusnog dizajna tako da može da izdrži sve pogonske uslove u kojima se rastavljač može naći. Uobičajena antikorozivna zaštita šasije je toplo cinkovanje. Uobičajeno je korištenje porcelanskih izolatora klase C6 čija puzna staza je 20 mm/kV. Prema želji kupca se koriste i izolatori sa većom puznom stazom i/ili čvrstoćom. Za nazivne napone do 110 kV se koriste i silikonski izolatori. Kontaktni elementi su izvedeni od bakarne legure velike čvrstoće. Kontaktne poršine su posrebrene. Zaštita od prekomjernog obleđivanja je izvedena pokrivanjem kontakata ćime je ujedno ogranićena emisija radio-frekventnih smetnji.

Poseban sistem transfera struje na prikljućke omogučava slobodno okretanje priključaka uz kvalitetan prenos struje. Prikljućci su prilagođeni primjeni aluminjumskih priključnih fitinga. Prečnik priključaka je 40 mm za 1250 A, odnosno 50 mm za veće struje. Pogon rastavljača može biti ručni ili elektromotorni. Uobičajeno je da se rastavljači za nazivne napone do 220 kV izvode sa jednim pogonom za sva tri pola, dok se veći rastavljaći isporućuju sa posebnim pogonom na svakom polu.

Opciono se uz rastavljać isporućuju noževi za uzemljenje sa nezavisnim pogonom. Uklop uzemljivača je mehanički i elektrićno blokiran kako ne bi došlo do uključenja uzemljivača dok je rastavljač zatvoren, odnosno zatvaranja rastavljača dok je uzemljivač zatvoren.

Elektromotorni i ručni pogoni se nalaze u kučištima zaštite IP54. Na zahtjev kupca je moguća i zaštita IP65. Opremljeni su zaštitom od kondenzovanja vlage. Moguća je i ručna manipulacija elektomotornog pogona.

Firma POWERDIS d.o.o je osnovana u decembru 2008. godine u Bihaću, zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Djelatnost firme je prevashodno inžinjering za elektro opremu i posredovanje u trgovini elektroopremom. Pored komercijalne komponente u poslovanju je najviše zastupljen inžinjering, kvalitetno davanje rješenja oko izbora opreme i nuđenje konstruktivnih rješenja u trafo stanicama, kao i kompletna rješenja iz oblasti fotonaponskih solarnih sistema.

Translate »